0909 68 1111
0909 68 1111

Thi công hoàn thiện Trung tâm thương mại Phước Thái – Đồng Nai

Tổng quan dự án

Thời gian thi công: 120 ngày
Thi công hoàn thiện: Trần sàn tường, mặt ngoài dự án, khung ảnh logo dự án,….

dan-cu-thuong- mai-phuoc-thai -1487151715.jp g

dji0024-148715 2012.jpg

Thi công hoàn thiện Trung tâm thương mại Phước Thái – Đồng Nai
Xem Dự Án Khác
http://www.thienminhgroup.asia/
http://www.thienminhgroup.asia/catalog/view/theme/