0909 68 1111
0909 68 1111

Cơ hội nghề nghiệp

Thông tin tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Công ty làm việc Địa điểm làm việc Ngày hết hạn Tình trạng đăng tuyển
01

Nhân viên kinh doanh bất động sản

20 TRỤ SỞ CHÍNH 136H Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM 27/05/2021 Gấp
02

Giám đốc kinh doanh dự án

01 TRỤ SỞ CHÍNH 136H Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TPHCM 27/05/2021 Gấp
03

Giám đốc Marketing

01 TRỤ SỞ CHÍNH 136H Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TPHCM 27/05/2021 Gấp
04

Digital marketing

01 TRỤ SỞ CHÍNH 136H Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TPHCM 27/05/2021 Gấp
05

Nhân viên Design

01 TRỤ SỞ CHÍNH 136H Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TPHCM 27/05/2021 Gấp
06

Chuyên viên thiết kế nội thất

01 TRỤ SỞ CHÍNH 136H Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TPHCM 27/05/2021 Gấp
07

Giám sát thi công

01 TRỤ SỞ CHÍNH 136H Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TPHCM 27/05/2021 Gấp

Điền thông tin nộp đơn

File hồ sơ của bạnBROWSE
Nộp đơn
https://www.thienminhgroup.asia/
https://www.thienminhgroup.asia/catalog/view/theme/